Rondje Den Bosch Knillis Brandewijn met suiker Likorette

Wie houdt er een oogje in het zeil tijdens de carnavalsfeesten in Oeteldonk? Vanaf grote hoogte op de markt voor het zomerpaleis is dat ‘Knillis’. 

Als symbool van de oprichter van Oeteldonk wordt het beeld van Boer Knillis elk jaar op carnavalszondag onthuld door Prins Carnaval en op dinsdagnacht om 23:55 uur begraven. In schrikkeljaren mag zijn vrouw Hendrien aan de zijde van Knillis ook op een sokkel staan. De stad Den Bosch verandert tijdens carnaval in een dorp, ‘Oeteldonk’. De stad kleurt rood, wit & geel en de inwoners veranderen in ‘boer’ & durske’. Oeteldonk verwijst naar: ‘Oetel’ (vruchtbaarheid) en de ‘Donk’ (zandbank, de hoger gelegen droge plek binnen het moeras waar de stad op is gebouwd). Oeteldonk heeft sinds 1884 een eigen volkslied, "O pronkjuweel van heel deez' aard”. 

Traditiegetrouw wordt de 11e van de 11e & tijdens carnaval brandewijn met suiker gedronken waardoor deze likorette deze smaak heeft gekregen.


Ga hier direct naar de webshop .


Smaakomschrijving:

  • Lichte bite met zoet
  • Het traditionele drankje -Brandewijn met suiker- wat de 11de van de 11de en op de dagen van carnaval gedronken wordt in één fles.
  • Likorette is een likeur wat een maximaal alcoholgehalte van 15% mag bevatten. Hierdoor is de smaak frivoler, voller en minder zoet.

Serveertips:

  • Gekoeld à 10°C serveren
  • Schudden voor gebruik  
  • Proost tijdens prins carnaval met dit heerlijke drankje


  Rondje Den Bosch Knillis Brandy with suger Likorette

Who is keeping an eye on things during the carnival parties in Oeteldonk? From a great height on the market in front of the summer palace, that is 'Knillis'.

As a symbol of the founder of Oeteldonk, the statue of Boer Knillis is unveiled every year on Carnival Sunday by Prince Carnival and buried on Tuesday night at 11:55 PM. In leap years, his wife Hendrien may also stand on a pedestal at the side of Knillis. During Carnival, the city of Den Bosch changes into a village, 'Oeteldonk'. The city turns red, white & yellow and the inhabitants change into 'boer' (= farmer) & durske'. Oeteldonk refers to: 'Oetel' (fertility) and the 'Donk' (sandbank, the higher dry place within the swamp on which the city is built). Oeteldonk has had its own national anthem since 1884, "O jewel of all this nature”.

Traditionally, the 11th of the 11th & during Carnival, brandy with sugar is drunk, which gives this likorette this taste.
Hieronder alle smaken van Rondje Den Bosch: