Rondje Den Bosch De Dieze Koekwaus Likorette

‘De Dieze’ was een labyrint van verschillende waterstromen in en rondom Den Bosch met als oorsprong de Maas, via de rivieren de Dommel en de Aa. Nu wordt het beroemde stadsgrachtenstelsel van Den Bosch de Binnendieze genoemd.

Doordat Den Bosch omstreeks 1200 geen ruimte had om uit te breiden werd een groot deel van de nieuwe huizen over de grachten gebouwd. Het water in de grachten werd destijds voor veel doeleinden gebruikt. Het had een rioolfunctie, wolververs en lakenblekers werkten langs de grachten, het was een visplaats, het werd gebruikt om afval in te lozen, maar het water werd ook gebruikt bij bierbrouwen. Hierdoor was het enorm onhygiënisch en was er in 1850 een restauratie nodig.

Helaas werd De Dieze door een tekort aan geld in 1923 gedempt. Dankzij het protest van de Bossche burgers is deze demping gedeeltelijk tegengehouden. Van de originele 12km Dieze is nu nog zo’n 5km over en sinds 1972 is het een beschermd stadsgebied. In 1973 startte een tweede grote renovatie, die klaar was in 1998. Sindsdien is De Dieze pas commercieel in gebruik, voor bijvoorbeeld muziekevenementen en boottochten/rondvaarten.

Deze likorette is geïnspireerd naar de Bossche Koekwaus koek van Bakkerij de Broodspecialist en deze smaak proef je terug.


Ga hier direct naar de webshop

Smaakomschrijving:

  • Deze likorette daagt de smaak van de originele koekwaus koek
  • Likorette is een likeur wat een maximaal alcoholgehalte van 15% mag bevatten. Hierdoor is de smaak frivoler, voller en minder zoet.

Serveertips:

  • Schenkadvies à 10°C
  • Schudden voor gebruik


  Rondje Den Bosch De Dieze Koekwaus Likorette 

'De Dieze' was a labyrinth of different water flows in and around Den Bosch, originating from the Maas, trough the Dommel and Aa rivers. Now the famous city canal system of Den Bosch is called the ‘Binnendieze’.

Because the city Den Bosch had no space to expand around 1200, a large part of the new houses were built over the canals. The water in the canals was used for many purposes at the time. It had a sewer function, wool dyers and cloth bleachers worked along the canals, it was a fishing place, it was used to discharge waste, but the water was also used in brewing beer. This made it extremely unhygienic and in 1850 a restoration was necessary.

Unfortunately, De Dieze was muted in 1923 due to a shortage of money. Thanks to the protest of the citizens of Den Bosch, this damping has been partially stopped. About 5 km of the original 12km Dieze remain and it has been a protected city area since 1972. A second major renovation started in 1973, which was completed in 1998. Since then, De Dieze has only been in commercial use, for example for music events and boat trips/cruises.

This likorette is inspired by the Bossche Koekwaus cookie from Bakkery The Breadspecialist and you can taste this taste.
Hieronder alle smaken van Rondje Den Bosch: