Rondje Den Bosch De Citadel Honing/Sinaasappel Likorette

Waar de Aa en de Dommel samenkomen in de Dieze ligt het vijfhoekige vestingwerk de ‘Citadel’. Dit fort is tussen 1637-1642 gebouwd tijdens de Opstand tegen Spanje, nadat protestant Frederik Hendrik van Oranje (zoon van Willem van Oranje) ’s-Hertogenbosch in 1629 bezette. 

Het heette officieel Fort Willem Maria, maar kreeg al snel de bijnaam Papenbril. Vanuit de Citadel werd namelijk niet alleen de stad tegen vijanden verdedigd, maar werden ook de overwegend katholieke Bosschenaren in de gaten gehouden. De naam Citadel ontstond in de Franse tijd Vanaf eind 18e eeuw werden een militaire rechtbank, gevangenis en kazerne gebouwd. Toen in 1962 de laatste militairen vertrokken, raakte het complex in verval tot een grote restauratie in 1985. Achter de Citadel schuilt dus een rijke historie. Maar verborgen in zijn aarden vestingwallen wordt de historie ook letterlijk bewaard. Hier bevinden zich de ondergrondse archiefdepots van het Brabants Historisch Informatie Centrum: ruim 40km perkament en papier, bits en bytes, die samen het geheugen van Noord-Brabant vormen.

Op het terrein van de Citadel staat de Wilhelminaboom, een Linde. De lindebloei produceert honing, die samen met het koninklijke karakter inspiratie vormt voor de sinaasappel/honing smaak van deze likorette.


Ga hier direct naar de webshop

Smaakomschrijving:

  • Een mooie mix van frisse sinaasappel met een vleugje honing
  • Likorette is een likeur wat een maximaal alcoholgehalte van 15% mag bevatten. Hierdoor is de smaak frivoler, voller en minder zoet.

Serveertips:

  • Schenkadvies à 10°C
  • Schudden voor gebruik
  • Besprenkel een beetje over de Crèpe Suzette
  • Verwerk een  beetje door de saus van de klassieke honing-sinaasappelsaus voor bij de eendenborst 


  Rondje Den Bosch The Citadel Honey/orange Likorette

The pentagonal fortification, the 'Citadel', is located where the Aa and the Dommel meet in the Dieze. This fortress was built between 1637-1642 during the Revolt against Spain, after Protestant Frederik Hendrik van Oranje (son of William of Orange) occupied 's-Hertogenbosch in 1629.

It was officially called Fort Willem Maria, but was soon nicknamed ‘Papenbril’. Not only was the city defended against enemies from the Citadel, but the predominantly Catholic inhabitants of Den Bosch were also monitored. The name Citadel originated in French times. From the late 18th century, a military court, prison and barracks were built. When the last soldiers left in 1962, the complex fell into disrepair until a major restoration in 1985. Behind the Citadel lies a rich history. But hidden in its earthen ramparts, history is also literally preserved. This is where the underground archive depots of the Brabants Historic Information Centrum are located: more than 40 km of parchment and paper, bits and bytes, which together form the memory of North Brabant.

The Wilhelmina tree, a Linden, is located on the site of the Citadel. The linden bloom produces honey, which, together with the royal character, inspires the orange/honey taste of this likorette.





Hieronder alle smaken van Rondje Den Bosch: